Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

somersby
22:56
8608 e7fa
Reposted fromnazarena nazarena vianoticeable noticeable
somersby
22:46
3515 f9c0 500
Reposted fromstroschek stroschek viaTamahl Tamahl
somersby
22:44
3578 06c7 500
22:40
somersby
22:37
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viaTamahl Tamahl

September 28 2018

somersby
16:53
5534 dee7 500
somersby
16:53
9816 79c2
somersby
16:51
somersby
16:50
8779 48d3 500

September 23 2018

somersby
19:38
8104 c54d 500
somersby
19:37
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
somersby
19:33
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool viaTamahl Tamahl
somersby
19:30
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamhsa mhsa

September 19 2018

somersby
00:56
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaiblameyou iblameyou
somersby
00:56

September 18 2018

10:15
5706 e9bc 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
somersby
10:13
0970 780f 500
Reposted fromseaweed seaweed viamiejmniej miejmniej
10:10
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viapoolun poolun

September 15 2018

somersby
15:35
0197 a23f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
somersby
15:29
5684 b5ea 500
Reposted frompunisher punisher viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl