Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

somersby
18:42
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viawerterowska werterowska

June 28 2015

somersby
11:30
somersby
11:28
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viapiehus piehus
11:28
somersby
11:26
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
somersby
00:32
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
somersby
00:31
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
somersby
00:31
somersby
00:30
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianiskowo niskowo
somersby
00:29
0146 2ab8 500
Reposted fromN0vember N0vember viahardkorwey hardkorwey
somersby
00:29
0146 2ab8 500
Reposted fromN0vember N0vember viahardkorwey hardkorwey
somersby
00:29
2100 b4ba 500

              mirror mirror on the wall tell me what I'm looking for
Reposted frombrzezinska brzezinska vialifeless lifeless

June 27 2015

somersby
23:21
3359 e199
Reposted frompeper peper viadezynwoltura dezynwoltura
somersby
23:17
somersby
23:16
2780 2bc9 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaseverine severine
somersby
23:16
2322 481c
somersby
23:16
1681 b4ca
Reposted frombeyooonce beyooonce viaksiezycowykot ksiezycowykot
somersby
23:15
1994 8749
somersby
23:15
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
somersby
23:15
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl